De VLS is door Curriculum.nu gevraagd een bovenbouwnotitie te schrijven waarin we de rol van onze vakken muziek, kunst (muziek), CKV en kunst (algemeen) beschrijven en inhoudelijke punten meegeven die gebruikt worden bij het uitwerken van de bouwstenen voor de bovenbouw van het VO. De basis voor de notitie die er nu in concept ligt is gelegd op de bijeenkomst van 6 februari jl. waar bovenbouwdocenten muziek bij elkaar kwamen in het Cals College, Nieuwegein. Omdat toen de bouwstenen voor PO en onderbouw VO nog niet gereed waren heeft een team binnen de VLS de opbrengsten van de bijeenkomst van 6 februari verwerkt zodat dit aansluit op de bouwstenen die inmiddels nu wel gereed zijn.

Curriculum.nu

Op dit moment buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Dit gebeurt onder de naam Curriculum.nu en is opgedeeld in negen leergebieden, waaronder Kunst & Cultuur waar muziek onder valt. Het conceptvoorstel, opgesteld door het ontwikkelteam Kunst & Cultuur is sinds korte tijd uitgekomen. Dit conceptvoorstel bestaat uit een visie, grote opdrachten en bouwstenen (voor het basisonderwijs en de onderbouw VO). Voor de bovenbouw VO zijn alleen aanbevelingen gedaan. Wij kunnen als vakvereniging daar via deze notitie nog aanbevelingen aan toevoegen.

Feedback geven

Via onderstaand formulier is het mogelijk om feedback te geven. We willen je vragen om zo veel mogelijk de indeling aan te houden die wij ook in het document gebruiken. Mocht dat niet helemaal lukken dan is er onderaan een veld voor algemene opmerkingen.

Feedback op bovenbouwnotitie
Ik geef les in *
Gebruik dit veld aub alleen als de opmerkingen nergens anders geplaatst kunnen worden.