staking 21-12Federatie Onderwijsbonden steunt actie LAKS 21 – 12!
LAKS roept scholieren in het voortgezet onderwijs op om op woensdagmiddag 21 december massaal naar Amsterdam te komen om te protesteren tegen ‘ophokuren’. De Federatie Onderwijsbonden neemt deel aan de actie van het LAKS! We vinden het plan van de minister om de urennorm voor de eerste twee leerjaren opnieuw op 1040 uur te stellen onbegrijpelijk. Dit leidt onherroepelijk tot de door de leerlingen en leraren verfoeide ophokuren. Al door de commissie Cornielje (Onderwijstijd) is geconstateerd dat de 1040 uur geen redelijke norm was, op de werkvloer was dat al langer duidelijk. Voorzitter van de Federatie Jilles Veenstra: ‘We gunnen de leerlingen in het onderwijs veel lessen maar dan moet het wel gaan om kwalitatief goede lessen! Deze maatregel leidt daar niet toe en zal leiden tot ophokuren, vergroten van de klassen dan wel tot een toename van de werkdruk van de leraren doordat een adequate bekostiging uitblijft. Het onderwijs verdient het niet om een speelbal te zijn van politieke spelletjes.’

21 december Actie op de Dam!
Bij dezen roepen we alle leden van de bij de Federatie aangesloten verenigingen op om de actie te ondersteunen en indien mogelijk op de Dam aanwezig te zijn. Ben je lesvrij aanstaande woensdagmiddag (misschien wel omdat er geen leerlingen meer zijn!) dan hopen we dat je naar Amsterdam komt! Dan kunnen we gezamenlijk met de leerlingen laten zien dat we de politiek niet met ons laten sollen. Namens de Federatie zal Jilles Veenstra daar ook het woord voeren.

De vakantieregeling?
Naast de aanpassing van de onderwijstijd heeft de minister ook nog steeds de vakantie van de leraren op de korrel. De vakantieregeling staat woensdag niet op de actieagenda. Dit is een zaak tussen de bonden en de VO- raad en niet tussen de bonden en de minister. De huidige cao bepaalt dat roostervrije dagen voor de leerlingen straks ook vrije dagen voor de leraren zijn. De compensatie van feestdagen zal in de komende cao- onderhandelingen aan de orde komen. Een staking is op dit moment dan ook voorbarig. Dat verandert zodra de onderhandelingen met de VO-raad in het komende voorjaar onverhoopt op niets uitlopen of wanneer de minister alsnog bij wet zou willen ingrijpen in onze CAO. In dat geval zullen we natuurlijk alsnog oproepen tot actie!

21 december ’11
Van 14 tot 16 uur
Dam te Amsterdam