Leerlingen die in 2021 het centraal examen afleggen krijgen een extra herkansing, schreef minister Slob voor basis- en voortgezet onderwijs gisteren aan de Kamer. Daarnaast wordt het tweede tijdvak uitgebreid van 4 naar 10 afnamedagen en komt er een 4-daags derde tijdvak op de scholen.

De minister neemt deze maatregelen vanwege de impact die het coronavirus op het onderwijs heeft. Met deze maatregelen ontstaat er meer flexibiliteit voor leerlingen en scholen. Door het tweede tijdvak over meerdere dagen te spreiden ontstaat er ruimte om leerlingen, bijvoorbeeld in geval van achterstanden, het eerste tijdvak voor één of meerdere vakken over te laten slaan. Zij kunnen dan voor het eerst het examen in het tweede tijdvak maken waardoor er een paar weken extra tijd is om voor te bereiden op het examen.

Derde tijdvak in juli op de scholen zelf

De consequentie van deze maatregelen is dat verwacht wordt dat er meer leerlingen gebruik zullen gaan maken van het derde tijdvak. Het derde tijdvak is normaal gesproken pas in augustus en wordt niet op school afgenomen, maar centraal in het land. Omdat meer leerlingen ervan gebruik zullen gaan maken is besloten het derde tijdvak te vervroegen naar begin juli en deze op de scholen zelf af te nemen.

Het examenrooster van 2021 ziet er als volgt uit:

Tijdvak Periode Bekendmaking N-termen (uitslag)
Tijdvak 1 17 mei tot en met 1 juni 10 juni
Tijdvak 2 14 tot en met 25 juni 2 juli
Tijdvak 3 6 tot en met 9 juli 15 juli

Dat betekent voor docenten werkzaam in regio noord dat de 1e en 2e correctie van dit tijdvak gedeeltelijk in de eerste week van de zomervakantie valt, want de vakantie voor regio noord start op 12 juli. De examens zijn dan weliswaar al afgenomen maar de 1e en 2e correctie is dan nog in volle gang. Dit vraagt een extra inzet van die docenten en zal volgens de minister zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid uitgevoerd worden. Hoe deze docenten hiervoor gecompenseerd gaan worden is nu nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of dit ook muziekdocenten treft, aangezien het herkansingstijdvak normaal gesproken ‘aangewezen’ is en docenten op de scholen de correctie hiervan dus niet hoeven te doen.

Consequenties voor de Centrale Examens muziek en kunst

Muziek is, vanwege het geringe aantal te verwachten deelnemers voor het centrale examen, een zogenaamd ‘aangewezen vak’. Dat betekent dat normaal gesproken het tweede tijdvak van het examen, net zoals het derde tijdvak bij alle vakken, centraal in het land georganiseerd wordt en niet op de school. Uiterlijk in maart wordt bekend gemaakt of muziek voor het tweede tijdvak en voor het derde tijdvak een aangewezen vak blijft. Het vak kunst (algemeen) is overigens, in tegenstelling tot muziek, geen aangewezen vak.

Het is dus nog even wachten op het precieze examenrooster en de bekendmaking van welke vakken wanneer ‘aangewezen’ zijn, maar het belangrijkste voor nu is dat voor leerlingen en examendocenten duidelijk is dat het centraal examen doorgaat en dat de voorbereidingen daarvoor in volle gang door kunnen gaan.