We zijn blij bekend te kunnen maken dat het budget van de derde ronde van de Impuls muziekonderwijs met € 5 miljoen verhoogd wordt, naar €10 miljoen. Dit staat in de brief ‘Cultuur in een open samenleving’ die minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven publiceerde. Door dit besluit krijgen alle scholen die deze ronde al een aanvraag indienden de kans om subsidie te ontvangen. Het betekent ook dat er nog ruimte is voor meer scholen. Met de verdubbeling van het budget van deze ronde kan het Fonds in totaal ongeveer 600 scholen ondersteunen. Vraag dus snel aan!

Jan Jaap Knol, Directeur-Bestuurder van het Fonds voor Cultuurparticipatie, is verheugd met het nieuws. “Dit is een mooie kans voor nog meer scholen om muziek weer terug in het klaslokaal te brengen. We stimuleren nu enkele jaren samen met het ministerie van OCW en Méér Muziek in de Klas muziekonderwijs in Nederland en het blijft prachtig om al die enthousiaste scholen bezig te zien, en vooral te horen.”

Meer en beter muziekonderwijs in Nederland. Met die missie begonnen het ministerie van OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2015 met de Impuls muziekonderwijs. Ondertussen staat na drie subsidierondes en veel en brede aandacht voor het onderwerp de teller op ruim 1300 scholen die met hulp van de subsidie aan de slag zijn met het verbeteren en verankeren van muziek op hun school. Dat zijn bijna 290.000 leerlingen die nu structureel op school muziek maken. Deze € 5 miljoen extra draagt stevig bij aan deze missie en de grote inspanning van vele scholen in Nederland. Minister van Engelshoven deelt de ambitie om muziekonderwijs structureel op de kaart te zetten in het basisonderwijs en stelt daarom vanuit het ministerie van OCW dit extra budget beschikbaar.

De regeling staat nog tot 1 april open.

Lees meer…