Het ministerie van OCW heeft het project Versterking Medezeggenschap extra budget toegezegd voor de training en begeleiding van medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. Dit betekent dat inschrijving voor de succesvolle Quickstart Medezeggenschap, een training voor medezeggenschapraad én bestuurder op locatie, weer mogelijk is!

Dit is goed nieuws voor alle MR-leden en bestuurders die nog zo’n training willen volgen om het jaar goed te starten. Lees meer…