Leerlingen, leraren en de school merken duidelijk het effect van de experimenten. Scholen werken slimmer door hun onderwijs anders te organiseren. Leraren nemen waar dat leerlingen gemotiveerder zijn en zijzelf raken meer in gesprek met hun collega’s en de schoolleiding.

Dat blijkt uit het onderzoek ’Impulsen voor vernieuw(en)d onderwijs’ van het Kohnstamm Instituut en de Hogeschool van Amsterdam naar de opbrengsten van vier jaar experimenteren met de vijf innovatieconcepten van het programma InnovatieImpuls Onderwijs. Ruim 150 scholen in het primair en voortgezet onderwijs hebben met een van de vijf innovatieconcepten in hun school gewerkt. Het programma is een initiatief van het ministerie van OCW. CAOP en Kennisland coördineren de uitvoering ervan. 26 november was in Amersfoort de landelijke afsluiting met meer dan 350 geïnteresseerden uit het onderwijs. Christelijk College Schaersvoorde werd winnaar van de ‘IIO Award’.
Lees meer…