De VLS organiseert elk jaar de examenbesprekingen voor muziek vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn.

Data en tijden

Woensdag 13 mei 2020 10.00 uur VMBO-tl/gl

Woensdag 13 mei 2020 12.00 uur havo

Maandag 25 mei 2020 15.00 uur vwo

NB. Doordat de afnamedata van de examens dit jaar zo ver uit elkaar liggen was het helaas niet mogelijk alle besprekingen op één dag te doen.

Locatie

Cals College Nieuwegein
Brinkwal 11-15
3432 GA Nieuwegein
(Let op: het gebouw waar deze bijeenkomst wordt gehouden is niet het hoofdgebouw, maar het gebouw ernaast)
routebeschrijving
Tot een bepaalde tijd is er rondom de school betaald parkeren.

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift;
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Toetsen en Examens aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden.

De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Verslag

Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat na afloop aan alle aanwezigen van de vergadering verstuurd zal worden. Het is echter niet mogelijk het verslag op te vragen als u niet aanwezig bent geweest. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel docenten die niet aanwezig waren rechten ontleenden aan het verslag, dit terwijl zij de achterliggende discussie niet hadden meegemaakt en daardoor het verslag verkeerd interpreteerden.

Aanmelden

Via onderstaand formulier is het mogelijk je aan te melden voor een examenbespreking. Voor VLS-leden zijn de bijeenkomst gratis, het is wel noodzakelijk om je aan te melden. Niet-leden betalen €25,= per bijeenkomst.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 dagen van tevoren. Tot die tijd is het ook mogelijk om kosteloos te annuleren. Annuleer je daarna dan ben je wel het bedrag verschuldigd.

Aanmelden examenbesprekingen muziek 2020
Telefoonnummer waarop u het best bereikbaar bent
Als je geen VLS-lid bent en wil dat je school de factuur betaalt, vul dan hier het e-mailadres in waar de factuur naartoe kan worden gestuurd.