Peter Schoenmakers van het Cito heeft zoals elk jaar een uitgebreid en inzichtelijk examenverslag muziek 2017 geschreven. Voor geïnteresseerden hier de link (pdf):

De centrale examens muziek vmbo, havo, vwo 2017