Elk schooljaar stelt het College voor Toetsen en Examens een lijst op van zogenoemde aangewezen vakken. Voor een aantal vakken kan het te verwachten aantal deelnemers voor het tweede tijdvak zo klein zijn dat het efficiënter is het centraal examen voor het tweede tijdvak centraal te organiseren en het net zoals het derde tijdvak door het College voor Toetsen en Examens te laten afnemen. Het College is verantwoordelijk voor de afname en de correctie. De school blijft voor de verdere afhandeling van het examen verantwoordelijk.

Lees hier de regeling uit de Staatscourant d.d. 20 januari jl.