Een goede examencorrectie is in het belang van de leerlingen en de maatschappij, daarover zijn vakbonden, Ministerie van OCW en de VO-raad het eens. Door onder andere tijdsdruk bij de docenten stond in het bijzonder de tweede correctie nogal eens onder druk. Op basis van een beperkt onderzoek besloot de staatssecretaris tot een omkering van de eerste en de tweede correctie. Door onder andere onze inbreng is de staatssecretaris alsnog op zijn schreden teruggekeerd.

Met de VO-raad en de bonden (waaronder de FvOv) is afgesproken, dat we enerzijds een beroep zullen doen op de docenten om de tweede correctie goed en volledig uit te voeren en anderzijds zal er nadrukkelijk gezocht worden naar een passende oplossing in die gevallen waarin een docent problemen in de uitvoering van de correctie ervaart.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Cito zal een vervolgonderzoek uitvoeren met betrekking tot de correctie in 2016. Wanneer blijkt dat er sprake is van een goede en volledige examencorrectie is de omkering van de eerste en tweede correctie definitief van de baan.

Uiteindelijk zou de opbrengst van deze actie moeten zijn dat en de correctie op een juiste wijze wordt uitgevoerd en dat de werkdruk van de docenten in de examenperiode wordt verminderd.