De VLS organiseert elk jaar de examenbesprekingen voor muziek vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn.

Data en tijden

woensdag 24 mei

10.30-12.30 uur vwo
12.30-14.30 uur havo
14.30-18.00 uur vmbo-tl/gl

Aanmelden is noodzakelijk en kan met onderstaand formulier tot uiterlijk 21 mei.

Voor de vmbo-vergadering staat naast de CE-bespreking ook de beoordeling van het examenconcert (onderdeel SE) op de agenda. Een werkgroep van de VLS is bezig met het standaardiseren van de beoordeling hiervan. De werkgroep neemt u graag mee in de vorderingen van het afgelopen jaar.

Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats op het Cals College in Nieuwegein.

Cals College
Vreeswijksestraat 6a
Nieuwegein

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift;
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Toetsen en Examens aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden.

De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Verslag

Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat na afloop aan alle aanwezigen van de vergadering verstuurd zal worden. Het is echter niet mogelijk het verslag op te vragen als u niet aanwezig bent geweest. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel docenten die niet aanwezig waren rechten ontleenden aan het verslag, dit terwijl zij de achterliggende discussie niet hadden meegemaakt en daardoor het verslag verkeerd interpreteerden.

registerleraarnl

Registerleraar

Na deelname ontvang je per e-mail een certificaat met 3 registeruren, dat geüpload kan worden naar je account bij registerleraar.nl