De VLS organiseert in samenwerking met de andere kunstvakverenigingen de examenbesprekingen kunst algemeen havo/vwo. Aanmelden kan via de website van VONKC.

Data en tijden

vwo: woensdag 22 mei 2019
havo: dinsdag 28 mei 2019

Utrecht 14.45-17.30 uur en 17.45-20.30 uur*
Tilburg 17.45-20.30 uur
Amsterdam 14.45-17.30 uur
Arnhem 17.45-20.30 uur

*maximum aantal deelnemers per bijeenkomst is 25, heb je voorkeur meld je dan snel aan!

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift;
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Toetsen en Examens aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden.

De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Aanmelden kan via de website van VONKC.