De VLS organiseert in samenwerking met de andere kunstvakverenigingen de examenbesprekingen kunst algemeen havo/vwo. Aanmelden kan via de website van VONKC.

Data en tijden

vwo
Maandag 15 mei 2017 in Utrecht (twee groepen), Tilburg, Amsterdam en Arnhem van 17.30 – 20.30 uur
NB: In Kunstzone-2 is abusievelijk een verkeerde tijd genoemd, excuses voor de verwarring.

havo
Dinsdag 23 mei 2017 in Utrecht (twee groepen), Tilburg, Amsterdam en Arnhem van 17.30 – 20.30 uur

Bij alle bijeenkomsten is er vanaf 17.00 uur ontvangst met eenvoudige maaltijd.

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift;
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Toetsen en Examens aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden.

De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Registerleraar

Na deelname ontvang je per e-mail een certificaat met 3 registeruren, dat geüpload kan worden naar je account bij registerleraar.nl

registerleraarnl

Aanmelden kan via de website van VONKC.