Door de bijzondere omstandigheden dit jaar organiseert de VLS ook examenbesprekingen voor het tweede tijdvak muziek (oude stijl) vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn.

De bijeenkomsten hebben vanwege het te verwachten aantal deelnemers een iets ander karakter. Het zal meer intervisie zijn. Er is namens de VLS wel een moderator aanwezig, maar geen inhoudelijke voorzitter en notulist. Aan het begin van de bespreking kunnen afspraken worden gemaakt over rolverdeling. Daarbij kan ook de beslissing worden genomen over het maken van een verslag. Dit verslag mag alleen intern gedeeld worden. De bijeenkomsten zijn gratis, ook voor niet-VLS leden.

Data en tijden

Woensdag 16 juni van 15.30 – 17.30 uur vwo

Woensdag 23 juni van 15.30 – 17.30 uur havo

Vrijdag 25 juni van 15.30 – 17.30 uur vmbo

Locatie

De bijeenkomst zal online plaatsvinden via Zoom. Na aanmelding krijg je een uitnodiging toegestuurd.

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift;
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s.

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien je niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt je verlof aanvragen bij de schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

Aanmelden

2e tijdvak Aanmelden examenbesprekingen muziek 2021
Telefonnummer waarop u het best bereikbaar bent