De VLS organiseert elk jaar de examenbesprekingen voor muziek vwo, havo en vmbo-tl/gl. Alle docenten muziek die lesgeven aan examenklassen zijn van harte welkom om bij deze besprekingen aanwezig te zijn.

Data en tijden

Vanwege de spreiding van de examens in 2015 is het niet mogelijk de vmbo-bespreking op dezelfde dag als havo/vwo te doen.

vmbo donderdag 21 mei 2015 15.00 tot 17.00 uur
havo vrijdag 29 mei 2015 14.00 tot 16.00 uur
vwo vrijdag 29 mei 2015 16.00 tot 18.00 uur

Locatie

Cals College Nieuwegein
Vreeswijksestraatweg 6 A
3432 NA Nieuwegein

Routebeschrijving met de auto

Routebeschrijving met het OV

Doel

Het doel van de vergaderingen is:

  • Het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift
  • Het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s

Het is niet mogelijk om via telefoon of e-mail commentaar te sturen indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Veel correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CSE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Toetsen en Examens aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden.

De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Verslag

Van deze bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, dat na afloop aan alle aanwezigen van de vergadering verstuurd zal worden. Het is echter niet mogelijk het verslag op te vragen als u niet aanwezig bent geweest. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel docenten die niet aanwezig waren rechten ontleenden aan het verslag, dit terwijl zij de achterliggende discussie niet hadden meegemaakt en daardoor het verslag verkeerd interpreteerden.

Registerleraar

Na deelname ontvang je per e-mail een certificaat met 3 registeruren, dat geüpload kan worden naar je account bij registerleraar.nl

registerleraarnl

Aanmelden

Voor de bijeenkomst is het noodzakelijk om aan te melden. Deelname is gratis voor VLS-leden, niet-leden betalen €25,= per bijeenkomst. Let op: de aanmeldingstermijn sluit op de avond voorafgaand aan de vergadering om 20.00 uur. Aanmelden voor de vmbo-bijeenkomst kan dus tot 20 mei 20.00 uur, aanmelden voor de havo/vwo-bijeenkomst kan tot 28 mei 20.00 uur.