Op woensdag 28 mei organiseert de VLS de examenbesprekingen van de Centrale Examens muziek 2014 vwo, havo en vmbo-tl/gl. De VLS nodigt alle docenten in de eindexamenklassen uit hierbij aanwezig te zijn.

Locatie:
Amadeus Lyceum
Burchtpoort 3
3452 MD Vleuten

De locatie is op loopafstand van Station Vleuten. Het Amadeus Lyceum is gelegen in een nieuwbouwwijk, soms heeft de navigatie-apperatuur problemen de school te vinden. Hier vindt u een routebeschrijving.

Data en tijden:
Alle bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 28 mei.

12.00 – 14.00 vwo
14.00 – 16.00 havo
16.00 – 18.00 vmbo-tl/gl
Voor broodjes, koffie en thee wordt gezorgd.

Doel:
Het doel van de vergaderingen is het nabespreken van de opgaven en het correctievoorschrift en het uitwisselen van informatie onder vakcollega’s. Het is niet mogelijk om via telefoon, post of e-mail commentaar te sturen, indien u niet aanwezig kunt zijn. Voor deze bijeenkomst kunt u verlof aanvragen bij uw schoolleiding. De uitspraken van de bijeenkomst zijn niet bindend voor de tweede correctie. Vele correctoren houden echter wél rekening met de collegiale afspraken die op landelijk niveau worden gemaakt.

De bijeenkomsten hebben de status van het delen van en het luisteren naar elkaars ervaringen met het CSE en de voorbereidingen hierop. Hierbij zijn vertegenwoordigers van het Cito en zo mogelijk ook het College voor Examens aanwezig, zodat zij een indruk krijgen van de ervaren moeilijkheidsgraad en om in te schatten of de geest van de vragen goed is overgekomen. Bovendien kunnen zij bepaalde vragen beantwoorden. De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren?

Aanmelding en kosten:
Als u wilt deelnemen aan (één van) de bijeenkomsten dan moet u zich aanmelden. Deelname aan de vergaderingen is gratis voor VLS leden. Voor niet-leden bedragen de kosten €25,= per bijeenkomst.