Het Samenwerkingsberaad Kunstvakken (SBKV) organiseert namens de aangesloten lerarenverenigingen in de kunstvakken (BDD, NBDK, VLS, VONKC) op maandag 23 mei aanstaande een evaluatiebijeenkomst voor het Centraal Examen kunst algemeen 2011 havo en vwo. Het SBKV zorgt voor verslaglegging en rapportage aan het College voor Examens.

De evaluatiebespreking voor Kunst Algemeen vindt plaats om 15:00 uur voor havo en om 18:00 uur voor vwo in het Conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten, Mariaplaats 27, 3511 LL Utrecht (Zaal K108). Er is gezorgd voor broodjes.

Voor leden van de bij het SBKV aangesloten verenigingen is het gratis, aan overige docenten wordt een bijdrage van € 25 gevraagd.

Meer informatie over de aanmelding via info@vonkc.nl of bureau@vls-cmhf.nl.

Het Expertisecentrum Kunsttheorie te Amsterdam heeft een schriftelijk evaluatieformulier ontworpen dat docenten Kunst Algemeen van tevoren kunnen invullen en insturen naar samenwerkingsberaad.kunstvakken@gmail.com of dat ze kunnen meenemen naar de evaluatievergadering.

Het formulier is HIER te downloaden of op de website van het Expertisecentrum Kunsttheorie