Minister Slob informeerde op 11 november jl. de Tweede Kamer over de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op School. Hij gaat daarbij in op de resultaten en aanbevelingen en geeft zijn beleidsreactie.

De wet Veiligheid op School trad in werking in 2015. Het rapport bespreekt de sociale veiligheid van leerlingen en van onderwijspersoneel.

Download hier de eindrapportage Evaluatie Wet Veiligheid op School en de begeleidende Kamerbrief van minister Slob.