Half januari 2019 stuurde minister Slob de zogenaamde examenbrief naar de Tweede Kamer. In de brief met de nodige bijlagen zijn veel wetenswaardigheden voor het gesprek op school over de examencorrectie te vinden. Bijvoorbeeld het uitgebreide onderzoek onder 10.000 correctoren in 2018. Daarvan zijn er 8.630 meegenomen in de rapportage, namelijk diegenen die minimaal 90% van alle enquêtevragen hebben ingevuld.

Lees hier alle ins en outs over:

  • Kwaliteit van de 1e en 2e correctie;
  • De bestede correctietijd per vak;
  • De facilitering die scholen geven aan correctoren;
  • De Examenmonitor VO (over slagingspercentages, leerlingenaantallen van deelname aan schooltypen, leerwegen en profielen, vergelijk cijfers SE en CE)