Het ministerie van onderwijs houdt een enquête onder docenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) naar de gevolgen van de coronacrisis. De vragenlijst is bedoeld voor onderwijsgevend personeel in het mbo en is opgesteld in een samenwerking tussen het ministerie van OCW, AOb, BVMBO, CNV Onderwijs, FNV Overheid en de FvOV.

De vragenlijst bestaat uit meerkeuzevragen op drie thema’s: het welzijn van jou als onderwijsprofessional, het welzijn van de student en hoe je aankijkt tegen de komende periode tot aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De resultaten uit deze vragenlijst worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen die als gevolg van deze crisis zijn genomen. Jouw antwoorden vormen waardevolle input voor het (toekomstig) beleid.

Het invullen kost ongeveer 15 minuten en dit kan tot en met maandag 15 maart 2021.

Klik hier voor het invullen van de vragenlijst.