Curriculum.nu? U hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sinds ruim een jaar werken 150 leraren en schoolleiders in negen ontwikkelteams aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.

De kunstvakverenigingen (VONKC, BDD, VLS en VNK-e) vinden het van groot belang dat collega’s zich over de nieuwe voorstellen kunnen uitspreken. Daarom sturen we u deze enquête!

We hebben voor u het totale pakket van het leergebied Kunst & Cultuur op hoofdlijnen weergegeven. Het programma bestaat uit drie onderdelen: visie, grote opdrachten en bouwstenen. Het gaat nadrukkelijk om het ‘wat‘, dat wil zeggen: om de inhoud van het onderwijs en niet om het ‘hoe’, de didactiek.

Over de visie, grote opdrachten en bouwstenen gaat deze enquête. Samen met aanbevelingen voor de bovenbouw vormen ze de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Geeft u ook uw mening over de conceptvoorstellen?
Bij het invullen van de vragenlijst hoeft u alleen het antwoord van uw keuze aan te vinken!

Naar de vragenlijst primair onderwijs
Naar de vragenlijst voortgezet onderwijs
De reactietermijn loopt tot en met 20 juni – 23.59 uur.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

VONKC – Vereniging Onderwijs Kunst & Cultuur
BDD – Beroepsvereniging Docenten Drama
VLS – Vereniging Leraren Schoolmuziek
VNK-e – Vereniging Nederlandse Kunsthistorici, sectie Educatie