De wereld verandert. Bewegingen als Black Lives Matter doen ons inzien dat ons perspectief op kunst- en muziekgeschiedenis  beperkingen kent. In hoeverre wordt ons beeld van kunst en muziek bepaald door ons eigen perspectief, onze eigen opleiding? In hoeverre is dit van invloed op het muziekonderwijs dat wij geven? Krijgt muziek en kunst uit de hele wereld genoeg aandacht in ons curriculum? Is er behoefte aan nascholing over dit thema?

VLS, VONKC en de kunstvakdocentenopleidingen KVDO vragen jullie om vanuit je eigen lespraktijk mee te denken en ons feedback te geven op een nieuw breed initiatief dat tot doel heeft nieuw cursusaanbod te ontwikkelen, bedoeld om de ontwikkeling van de kunsten in een meer mondiaal perspectief te plaatsen.

Link naar de vragenlijst

De sluitingsdatum van deze vragenlijst is donderdag 15 oktober 2020.

Na deze datum zal de opbrengst geanalyseerd en besproken worden in het overleg van de opleidingen, werknemers en werkgevers en geven we verder richting aan onze gezamenlijke nascholingsopzet. We werken momenteel aan het verkrijgen van financiën en het projectplan. Hierna beginnen de voorbereidingen van de pilot. Zodra er meer bekend is hoor je dat van ons!

Dit cursusaanbod is eveneens een pilot in een veel grotere projecten waarin we kunstvakdocenten in staat willen stellen zich tijdens hun loopbaan verder te ontwikkelen op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch gebied.

Lees de achtergrond