Zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling OCW van 15 oktober jl. heeft minister Slob op 20 november jl. de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de eindexamens in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2020-2021. In een Kamerbrief schetst minister Slob het proces dat tot nu toe is doorlopen, de uitbreiding van het maatregelenpakket dat op dit moment wordt ingezet en het vervolgproces voor de rest van het schooljaar.

Lees hier de brief van minister Slob d.d. 20-11-20

Lees hier de bijlage bij de brief: Op Koers? Onderzoek naar inlopen van (onderwijs)achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs, uit oktober 2020