T.a.v. de examensecretaris en docenten muziek vwo

Geachte mevrouw, mijnheer,
Het College voor Toetsen en Examens raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus muziek vwo 2017. Via de link onderaan dit bericht kunt u zich aanmelden voor de digitale raadpleging. De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabus muziek vwo 2017.

Achtergrond
Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) evalueert jaarlijks de afname en inhoud van de centrale examens. Dit heeft in 2014 geleid tot de instelling van een syllabuscommissie muziek havo en vwo die naar de stofomschrijvingen in de bijlagen van de syllabi muziek havo en vwo heeft gekeken in relatie tot het huidige muziekonderwijs. Hieruit zijn voor de conceptsyllabus muziek vwo enkele grotere inhoudelijke wijzigingen voortgekomen en een herstructurering van de presentatie van de stofbeschrijvingen in lijn met de syllabus muziek vmbo.

Aanmelden
De veldraadpleging vindt plaats van 2 tot en met 16 maart 2015. Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de veldraadpleging. U krijgt dan een mail toegestuurd met een link naar de vragenlijst.

Aanmelden

Het College voor Toetsen en Examens stelt het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om de vragenlijst in te vullen.

Met vriendelijke groet,

Freya Martin
Clustermanager talen en kunstvakken havo/vwo
College voor Toetsen en Examens