De verkiezingen zijn gehouden en hebben 24 gekozen afgevaardigden opgeleverd. Er loopt een kort geding tegen de verkiezingen en de uitslag ervan. Desondanks wordt alvast een eerste bijeenkomst georganiseerd op 20 november.

Doel van die eerste bijeenkomst is dat de groep afgevaardigden helder heeft waar iedereen staat en een gedeeld beeld heeft welke stappen zij wil zetten om samen aan de slag te gaan. Praktische zaken, een toelichting op het wettelijk en statutaire kader en een dialoog over de formele randvoorwaarden komen daarbij ook aan de orde.