Na een bijzonder lang onderhandelingstraject van 14 maanden zijn de FvOv, AOb, FNV Overheid, CNV-Onderwijs en de VO-raad een onderhandelaarsakkoord overeengekomen over een nieuwe cao voor het Voortgezet Onderwijs. Onderdeel van dit akkoord is de vertaling van de afspraken uit het loonruimteakkoord (voor 2016 een loonsverhoging van 3%). Daarnaast zijn er afspraken gemaakt die voortvloeien uit de wet Werk en Zekerheid. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017. Lees meer…