“Er viel weinig te verwachten van een demissionair kabinet, en die verwachting is uitgekomen”, aldus FvOv-voorzitter Jilles Veenstra. “Problemen worden vooruitgeschoven of halfslachtig aangepakt, kortom 2018 lijkt voor het onderwijs een verloren jaar te worden. In woorden wordt het belang van onderwijs onderstreept maar het had nu vooral een moment van daden moeten zijn.”

270 miljoen
Dit bedrag was eerder uitgelekt als investering in de salarissen van leraren in het PO, voor een eerste stap is dit echt te mager (en zicht op meer is er nog niet). Daarnaast wordt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in de komende tijd nog voor flinke budgettaire problemen gesteld, oplopend naar een tekort van meer dan 400 miljoen.
De uitgesproken waardering voor het Nederlandse Onderwijs vraagt om een meerjarige investering in de salarissen van leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders in alle sectoren van het onderwijs. Door een flink deel van de Nederlandse bevolking wordt de roep om een eerlijk salaris ondersteund.

Nieuw kabinet
Veel hangt dus af van het regeerakkoord waarover de onderhandelingen nog steeds gaande zijn. Het is aan de formerende partijen om het belang van onderwijs nu echt serieus te nemen en de jarenlange nullijn en de achterstand van de werknemers in het Onderwijs te compenseren. We wachten het met grote spanning af!