MUZIEK VOOR DE SCHOOLPRAKTIJK
MUZIEKCOMPOSITIES EN BEWERKINGEN VAN DOCENTEN MUZIEK

Op zaterdagmiddag 5 april 2014 viert de VLS haar 65-jarige verjaardag met een feestelijke bijeenkomst in het K&W gebouw van de HKU te Utrecht. Bij deze viering willen wij de schoolpraktijk aandacht geven.

Docenten Muziek in het basis- en voortgezet onderwijs produceren jaarlijks veel praktisch materiaal voor hun muziekles. Muziekdocenten verzamelen voor het gebruik op school allerlei aansprekend en nieuw muziekmateriaal uit publicaties of van internet en snijden dit voortdurend toe op maat. Vaak ontwikkelen ze ook zelf liedjes, improvisatieschema’s, bewerkingen en speelstukken. Docenten schrijven handige klassenarrangementen voor het samenspelen in de klas, ze bedenken vocale zettingen voor grote en kleine groepen soms zelfs met gedifferentieerde zangpartijen. Op scholen met een muziekcultuur schrijven zij complete arrangementen voor de bigband van de school, de schoolmusical, revues of andere muzikale evenementen op of rondom de school.

Het ontwikkelen en gebruiksklaar maken van goede praktijkmuziekstukken is een belangrijke en dikwijls tijdrovende taak van de muziekdocent in een periode waarin het samen muziek maken (spelen, zingen, improviseren, zelf ontwerpen) in de klas een succesvolle kernactiviteit is van activerend muziekonderwijs.

De productieve creativiteit van de docenten muziek verdient het daarom om in het licht te worden gezet. Het jubileum is een mooie eerste stap, die in de komende tijd gevolgd zou kunnen worden door meer, zoals het aanleggen van een verzameling van goede voorbeelden, of uitwisseling bij regio-bijeenkomsten. Het delen van materiaal en ervaringen via een website is niet genoeg. Het vraagt om een structuur van collega’s die elkaars werk kennen en waarderen en een podium.

Hoewel het om toegepast materiaal gaat dat in principe voor eigen educatief gebruik is ontwikkeld, kan het interessant, inspirerend en leerzaam zijn om van elkaars praktijk en producten kennis te nemen. De VLS wil bij gelegenheid van haar vijfenzestigjarig bestaan graag een podium bieden aan de creatieve muziekdocent, zowel via live presentaties door leerlingen onder leiding van hun muziekdocent (of eventueel een ander ensemble), als de promotie en verspreiding van een aantal geslaagde muziekstukken voor de muzikale schoolpraktijk.

Daarom schrijft de VLS in samenwerking met de Stichting Muziekolympiade een wedstrijd uit voor muziekdocenten onder de titel “Muziek voor de schoolpraktijk.” We vragen muziekdocenten werk in te zenden dat de openbaarheid verdient. Het kan gaan om geheel origineel werk of substantiële bewerkingen van muzikaal materiaal van anderen (met bronvermelding).

Het werk moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het materiaal moet overdraagbaar zijn, zodat ook andere scholen het kunnen uitvoeren of toepassen
  • Het muzikale genre is vrij
  • Het betreft toepassing in een educatieve context: materiaal voor gebruik in de klas (basisonderwijs of voortgezet onderwijs en/of naschoolse muzikale groepsactiviteiten door leerlingen).
  • De bezetting is vrij (instrumentaal, vocaal, gemengd vocaal-instrumentaal), maar houdt rekening met de educatieve context: hoofdzakelijk akoestisch met beperkte inzet van geluidversterking en elektronica.
  • De duur is maximaal 10 minuten. Een selectie van 10 minuten uit een groter geheel is toegestaan.

Inzending van het materiaal, bij voorkeur digitaal (pdf en mp3), voor 1 maart 2014 aan het secretariaat:
Per mail: info@vls-cmhf.nl of per post: VLS, Kluppelshuizenweg 32, 7608 RL Almelo o.v.v. Compositiewedstrijd.
Vermeld daarbij uw adresgegevens, telefoon en e-mail.

Een deskundige jury maakt uit het ingezonden materiaal een selectie. De jury neemt begin maart contact op met de genomineerden om een uitvoering van het werk te bespreken. De Stichting Muziekolympiade stelt een prijs beschikbaar voor drie bijdragen die door de jury worden aangewezen. Daar kunt u ook terecht voor eventuele vragen:

Muziekolympiade, p/a Jos Herfs – email: Jos Herfs, telefoon 06-53360534.

In nieuwsgierige afwachting van uw muzikale bijdragen,
Reyer Ploeg voorzitter VLS