Brochure van de Rijksoverheid: Ruimte in Regels;
Whitepaper Samenwerken aan werkdruk van het Arbeidsmarktplatform PO: Een olifant werk je ook stap voor stap de kamer uit.

Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs:
‘Wat kunnen leraren en schoolleiders zelf doen aan het verlagen van werkdruk, naast ingrijpen van de politiek? Afgelopen jaar zijn vijf scholen in de pilot ‘Samenwerken aan werkdruk’ met die vraag aan de slag gegaan. Werkdruk verlagen is een van de grote uitdagingen binnen het primair onderwijs. Bijna twintig procent van de leraren heeft last van overbelasting. Dat is te veel. Daarom maken werkgevers en werknemers zich samen sterk voor minder werkdruk.

Dat de werkdruk te hoog is, is inmiddels terecht doorgedrongen tot de politiek. Want het kabinet is nodig voor structurele oplossingen. Wat scholen zelf hebben bedacht en gedaan, leest u in deze e-mailspecial zodat ook u van hun kennis en ervaringen profiteert.‘

Ton Groot Zwaaftink, voorzitter Arbeidsmarktplatform PO

Meer lezen in de nieuwsbrief.

Rijksoverheid:
Bij alle basisscholen in Nederland viel deze week een brochure op de mat, waarin staat wat leraren wel en niet moeten doen aan administratie en verantwoording. Leraren weten vaak niet goed wat de wet- en regelgeving precies voorschrijft, waardoor ze te veel papierwerk doen. Bovendien blijven hierover een aantal hardnekkige misverstanden bestaan. Met de handreiking ‘Ruimte in Regels’ kunnen leraren en scholen zelf checken wat er allemaal echt moet en wat er juist niet hoeft.

Verbetering mogelijk
Werkdruk komt deels voort uit regeldruk. De handreiking is één van de middelen om leraren te helpen die druk te verminderen. ‘We doen als ministerie en inspectie zoveel mogelijk om te helpen, maar er ligt ook een belangrijke rol voor scholen zelf’, aldus Slob.

Brochure
De brochure, die in overleg met leraren door het ministerie en de Inspectie voor het Onderwijs is gemaakt, kan de lerarenteams helpen om in gesprek te gaan over wat er nodig is om het werk anders te organiseren. Er staan in de brochure concrete en veelgehoorde vragen en antwoorden, die herkenbaar zijn en kunnen inspireren om zaken wellicht anders aan te pakken. De bijgeleverde dilemmakaartjes geven ook stof tot gesprek.

Minder verplicht dan gedacht
Zo staat er bijvoorbeeld in de brochure dat groepsplannen niet verplicht zijn, scholen niet hoeven bij te houden hoeveel uur ze per week aan welk vak besteden en dat er geen vaste voorschriften zijn voor een lesvoorbereiding of een dagplanning. Kortom, leraren hebben ruimte hun eigen keuzes te maken.
De handreiking spoort scholen aan om samen slimme keuzes te maken als het gaat om wat er allemaal wordt geadministreerd en verantwoord. ‘Kijk daar samen kritisch naar. Want niemand is leraar geworden om allerlei overbodige administratie bij te houden’, zegt Slob.

In gesprek
Het kabinet heeft in het regeerakkoord 450 miljoen euro uitgetrokken om leraren te helpen werkdruk tegen te gaan. Ook komt er een vervolg op Operatie Regels Ruimen, waarbij scholen hulp krijgen om de werkdruk aan te pakken. Slob is de komende tijd veel op scholen om van leraren te horen welke maatregelen zij graag willen. ‘We willen dat leraren in de praktijk echt verschil gaan merken. Daar hebben we hun ideeën en ervaringen hard bij nodig.’

Meer informatie op Leraar.nl

Cartoon Jos Collignon