Op 21 januari is het stuk de ‘Toekomst van ons onderwijs’ gepresenteerd. In dit stuk adresseert een breed scala aan onderwijsorganisaties problemen in ons huidige onderwijs en roept op tot een discussie over deze thema’s.

Diverse signalen waarschuwen ons al langer dat de rek uit ons onderwijssysteem is. Scholen ervaren dat zij onder druk van onder meer vroegselectie en het diplomasysteem niet het beste uit studenten en leerlingen kunnen halen. Bij scholieren daalt de motivatie om te leren en de leesvaardigheid gaat achteruit. Steeds meer scholieren en studenten ervaren zoveel druk dat het ten koste gaat van hun welzijn en prestaties. Docenten gaan gebukt onder werkdruk en ervaren te weinig waardering. En in het hele onderwijs ervaren alle partijen dat de kansengelijkheid onder druk staat. Het zijn verontrustende signalen.

De FvOv is een van de organisaties in het onderwijspact en ondanks dat de FvOv niet op voorhand achter alle oplossingen in het stuk staat, vinden we het wel erg belangrijk dat de discussie hierover breed gevoerd wordt.

Op 18 maart organiseert de FvOv van 17.00 tot 20.00 een bijeenkomst in Zeist waar over diverse oplossingen gediscussieerd kan worden. Daarnaast kunnen de leden van de FvOv-verenigingen binnenkort ook op een andere manier hun bijdrage aan de discussie leveren. Opgeven kan hier.

Op de website de Toekomst van ons onderwijs vind je meer informatie.