Elk jaar is het weer goed plannen om ervoor te zorgen dat je examenwerk op tijd bij de tweede corrector is. Bovendien wil je als tweede corrector ook voldoende tijd hebben om het werk na te kijken en te kunnen overleggen. Ook dit jaar hebben de vakverenigingen in samenwerking met de VO-raad en na advies met PLEXS (platform van examensecretarissen) een adviestabel opgesteld. Alle scholen worden dringend geadviseerd hiervan gebruik te maken met het opstellen van hun planning.

Dit jaar zijn de WOLF-data en adviesdata op elkaar afgestemd. Bovendien is ervoor gezorgd dat je voor de eerste correctie iets meer tijd krijgt dan voor de tweede correctie. Uit onderzoek onder 10.000 correctoren is namelijk gebleken dat de eerste correctie meer tijd vraagt dan de tweede correctie.

Bij de examens muziek vmbo/havo en kunst havo/vwo is dit goed gelukt, maar bij het examen muziek vwo helaas niet, omdat dit examen in het laatste deel van de afnameperiode is ingepland. De VLS blijft ervoor pleiten correctie-intensieve vakken aan het begin van de afnameperiode in te plannen, maar we begrijpen ook dat dit niet het enige is waarmee rekening gehouden moet worden bij het maken van een planning voor het CE.

Download de adviestabel voor het opsturen van de 1e en 2e correctie.

bekijk de correctietijd per leerling per vak, uitgesplitst naar onderwijsniveau.