De derde Onderwijskamer op 13 april jl. had twee agendapunten: ‘Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen’ en ‘Onderwijscoöperatie en register’. In tegenstelling tot de vorige twee Onderwijskamers was nu niet het doel te komen tot een uitspraak of standpunt ten behoeve van het bestuur. Bij de ‘Contacten vakverenigingen en lerarenopleidingen’ was het vooral een inventarisatie hoe iedere vereniging staat tegenover de opleiders en vice versa. Er werden grote verschillen geconstateerd, zowel in positieve als in negatieve zin.

Positief
Bij sommige verenigingen hebben lerarenopleiders een eigen afdeling binnen de vereniging of een vertegenwoordiging in het bestuur; lerarenopleiders bevelen het vakblad van de vereniging aan bij hun studenten en/óf nemen artikelen op als leerstof; lerarenopleiders die het verenigingslidmaatschap aanbevelen bij hun studenten. Lees ver…