Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) brengt graag de digitale veldraadpleging over de conceptsyllabi kunst (algemeen) havo en vwo 2022 onder uw aandacht. Hierbij realiseren wij ons dat uw werk in de afgelopen weken drastisch is veranderd en het wellicht vreemd voelt om al vooruit te kijken naar 2022. Toch vragen wij u om mee te doen aan deze raadpleging als u daarvoor in de gelegenheid bent. De resultaten van de veldraadpleging worden meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve syllabi kunst (algemeen) havo en vwo 2022.

Achtergrond
Na ruim twintig jaar ontstond bij de examenmakers van Cito en het CvTE de behoefte om de beschrijvingen van de onderwerpen door een syllabuscommissie te laten herzien, om de syllabi voor de komende jaren toekomstbestendig te maken.

Deelname aan de digitale veldraadpleging
Wij stellen uw mening zeer op prijs. Om deel te nemen aan de digitale veldraadpleging klikt u op onderstaande link. De enquête staat open van 2 april tot en met 24 april 2020.

Veldraadpleging kunst (algemeen) havo en vwo 2022

Wij zien uw reactie op de enquêtevragen graag tegemoet!