Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft een digitaal schoolplein opgezet waar examendocenten, mentoren en examensecretarissen ideeën kunnen uitwisselen over de komende examenperiode.

Welke vragen leven er en welke ideeën zijn er om de veranderingen goed het hoofd te kunnen bieden?

Neem en kijkje en ga in gesprek op Denkmee.cvte.nl – College voor Toetsen en Examens