Dit zijn de cao-teksten zoals die gelden op 1 augustus 2018:

CAO primair onderwijs 2018-2019
CAO voortgezet onderwijs 2018-2019