Cao-partijen hebben op 26 juni overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het hoofdstuk Levensfasebewust personeelsbeleid. De hoofdstuk aanduiding ‘6. A Levensfasebewust personeelsbeleid’ is daarbij een werktitel en geeft aan dat cao-partijen dit hoofdstuk in de cao VO 2014 – 2015 een plek zullen geven tussen hoofdstuk 6 en 7 van de cao VO 2011 – 2012. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het onderhandelaarsakkoord is de verlaging van de eigen bijdrage voor het onderwijsondersteunend personeel (oop) van 61 jaar en ouder in schaal 1 tot en met 8. Lees verder…