Alle leraren die zich voor 1 augustus 2017 in het (bestaande) vrijwillige lerarenregister hebben aangemeld, zitten in de Deelnemersvergadering. Via de Deelnemersvergadering krijgt iedere in het (bestaande) vrijwillige register ingeschreven leraar zeggenschap over onder meer de bekwaamheidseisen, de professionele standaard, de herregistratiecriteria en valideringsregels.
Bekijk ook: FAQ – veelgestelde vragen

De Deelnemersvergadering kiest straks uit haar midden een vertegenwoordiging van 24 afgevaardigden. Iedereen in de Deelnemersvergadering kan kiezen en bevoegde leraren met drie jaar werkervaring kunnen gekozen worden als afgevaardigde. De 24 afgevaardigden kunnen de directe zeggenschap van de Deelnemersvergadering waarborgen, via bijvoorbeeld een referendum.

De eerste verkiezingen van de afgevaardigden worden georganiseerd door een verkiezingscommissie, omdat er nu nog geen operationele Deelnemersvergadering is die de verkiezingen kan organiseren. Binnen twee jaar na het invoering van het lerarenregister, zullen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.

De verkiezingscommissie neemt zelfstandig besluiten over de organisatie van de verkiezingen die in 2017 plaatsvinden. De kaders waarbinnen de verkiezingscommissie zal handelen, zijn vastgelegd in het verkiezingsreglement.

Lees meer…