De Buma Music Academy meldt dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, deelname van scholen aan de BMA ook komend schooljaar 17/18 GRATIS wordt aangeboden.

De BMA schrijft:

“We hopen dat we jou en je collega’s hiermee weer een steun in de rug geven. En zo een bijdrage leveren aan het overeind houden, verbeteren en verrijken van actuele muziekeducatie in het Voortgezet Onderwijs. Wanneer je deelneemt aan het BMA lesprogramma kun je, per schoolvestiging, weer gebruik maken van alle BMA onderdelen.”

Voor meer informatie en aanmelding:

Buma Music Academy