Lijkt het je interessant om je naast je onderwijsbaan 2 dagen per week voor jouw collega’s in het onderwijs in te zetten, dan is hier je kans! Door het vertrek van een van onze onderhandelaars zal er met ingang van het schooljaar 2019-2020 een vacature van 0,4 fte ontstaan voor de functie van ‘decentrale onderhandelaar arbeidsvoorwaarden’ in de regio’s Limburg, oostelijk Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland.

Je voert namens de Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv) onderhandelingen (samen met de onderhandelaars van de AOb, CNVO en AVS) met de werkgevers in het PO en VO. In de meeste gevallen wordt overlegd over de rechtspositionele consequenties van reorganisatie en fusie. Wanneer er een resultaat wordt bereikt wordt dit met de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen teruggekoppeld.

Lees meer…