Een reeks onderwijsdebatten voor leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs gaat van start. Arbeidsmarktplatform PO, Voion en De Balie organiseren een debatreeks voor het primair en voortgezet onderwijs waar deze en andere vragen aan de orde komen. We nodigen alle leraren, schoolleiders en bestuurders uit om mee te praten, te denken en ervaringen in te brengen. Felix Rottenberg is uw moderator. Elk debat heeft zijn eigen thema; het slotdebat in 2016 is voor beide onderwijssoorten. Iedere bijeenkomst mondt uit in het benoemen van concrete handvatten waarmee onderwijsprofessionals aan de slag kunnen. Lees meer…