Op 25 april is het wetsvoorstel inzake het Lerarenregister naar de Tweede Kamer gestuurd. Naast het register wordt hierin ook de professionele ruimte en de beschrijving van het beroep verankerd. Deze drie elementen leveren in hun onderlinge samenhang een verbetering van de positie van de leraar op. Het gaat daarbij om leraren in het PO, VO en MBO. De FvOv is als lidorganisatie van de Onderwijscoöperatie bij de ontwikkeling van de wet nauw betrokken geweest.

Lees meer…

Naschrift: vandaag is het wetsvoorstel, het advies van de Raad van State en de memorie van toelichting gepubliceerd.
Voor meer informatie klik op: Kamerstukken