Wij zoeken een nieuwe secretaris voor het bestuur van de VLS. Van de secretaris verwachten wij directe feeling met het werkveld van docenten muziek. Hij of zij is nauw betrokken bij de vereniging, zowel in het Algemeen bestuur (AB) als in het Dagelijks bestuur (DB). Ook kan de secretaris behulpzaam zijn tijdens activiteiten van de vereniging; bijvoorbeeld tijdens studiedagen of de eindexamenevaluaties. Dit zijn in veel gevallen werkzaamheden op organisatorisch vlak op de dag zelf.

Meer informatie