In de afgelopen maanden hebben de vakverenigingen veel inspanningen verricht in het Curriculum.nu traject. We kwamen als vakverenigingen twee keer bijeen in de 15e en 16e Onderwijskamer (op 21 november 2017 en 5 februari 2018) met als hoofdonderwerp de curriculumontwikkeling. We deden aan PR voor het traject binnen onze verenigingen, leverden leraren aan die deel uitmaakten van de selectiecommissies voor de ontwikkelteams en ontwikkelscholen, fomuleerden onze visies op onze vakgebieden, noemden namen voor de vakinhoudelijke reflectiegroep en we hielden half maart onze pitches bij de ontwikkelteams.

Lees meer…