De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het onderwijs. Door de sluiting van scholen en het volgen van onderwijs op afstand hebben veel leerlingen en studenten achterstanden opgelopen. Daarom komt de overheid met een Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met een investering van 8,5 miljard wil de overheid scholen stimuleren en faciliteren om achterstanden aan te pakken en in te halen. De MR krijgt een rol bij de besteding van de NPO gelden.

Lees hier het Tijdpad voor de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op de site ‘Sterk Medezeggenschap’

Lees hier over de rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) op de site ‘Sterk Medezeggenschap’