Met de Promotiebeurs kunnen leraren promotieonderzoek doen dat uiteindelijk moet resulteren in een proefschrift. Het ministerie van OCW wil met de Promotiebeurs het aantal gepromoveerde leraren voor de klas vergroten en de aansluiting tussen universiteiten en scholen versterken. Bent u daar straks een van?
De beurs is beschikbaar voor bevoegde leraren uit het primair onderwijs tot en met het hoger beroepsonderwijs. Lees meer…