De negen ontwikkelteams werken momenteel aan de uitwerking van de bouwstenen per leergebied. Dit doen zij in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden de teams deze zoveel mogelijk af.

Wat zijn bouwstenen?
Bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

Waarop kunt u reageren?
Zoals gezegd hebben de teams een begin gemaakt met het opstellen van de bouwstenen. Zij zijn echter nog niet klaar. Daarom worden er in januari verschillende bijeenkomsten georganiseerd waar de teams input voor de bouwstenen ophalen.
Zeven teams leggen daarnaast hun tussentijdse ideeën alvast digitaal aan u voor. Via deze pagina kunt u uw input meegeven aan de ontwikkelteams. U heeft t/m zondag 27 januari de tijd om uw input te geven.
De ontwikkelteams Mens & Natuur en Mens & Maatschappij kiezen ervoor om alleen input op te halen tijdens de speciaal daarvoor georganiseerde stakeholderbijeenkomsten op 16 en 23 januari. Daarnaast zijn er nog een aantal andere bijeenkomsten, zoals de bijeenkomsten georganiseerd door stichtingen uit het primair onderwijs. Bekijk onze agenda voor een actueel overzicht.

Hoe hebben de teams de feedback op de grote opdrachten verwerkt?
Tijdens de ontwikkelsessie in december 2018 hebben de teams de grote opdrachten en eventueel ook nog de visietekst aangescherpt en vastgesteld. Dit op basis van de ontvangen feedback in de periode 16 oktober – 14 november. Na iedere consultatiefase maken de teams een consultatieverslag. Hierin beschrijven ze globaal welke feedback ze hebben ontvangen en welke keuzes er zijn gemaakt bij het verwerken van de feedback. De consultatieverslagen waarin de teams uitleggen wat er met de ontvangen feedback na de derde periode is gebeurd zijn HIER te vinden.