De discussie voeren we online op woensdag 22 juni 2016 van 20.00 tot 21.00 uur. Mede op basis van de uitkomsten van deze discussie wordt een advies aan de staatssecretaris geformuleerd. De discussie is anoniem, zodat we een zo goed mogelijk beeld kunnen krijgen van wat leraren vinden over deze centrale vraag:
Geeft het advies van de commissie Schnabel de juiste richting voor een nieuw curriculum?

Voorbereiding
De online-discussie is leuk en niet moeilijk. Na aanmelding ontvang je uitleg over het technische verloop van de dialoogsessie en een link naar het advies Schnabel om in ieder geval de samenvatting van het advies vooraf te kunnen lezen. Uit het advies hebben we vijf citaten geselecteerd die als leidraad worden gebruikt in de discussie. Bij ieder citaat hebben we een stelling geformuleerd om de discussie mee te starten.

Lees meer…