De verwachtingen waren al niet hooggespannen, maar de onderwijsbegroting 2020 is een grote teleurstelling voor het onderwijs. Het kabinet stelt een hoge prioriteit te geven aan de bestrijding van het lerarentekort. In de begroting is daar echter niets van terug te zien. Jilles Veenstra, voorzitter van de FvOv, verwoordt het als volgt: ‘Dit jaar hebben we als werkgevers en werknemers in PO en VO om een noodpakket gevraagd van ruim 400 miljoen. Dit verzoek was dus aan dovemansoren gericht. Leraren en leerlingen staan hierdoor in de kou. We zullen ons beraden op vervolgstappen.’

Met de investeringen die in het begin van de regeerperiode zijn gedaan in het PO heeft het onderwijs het kennelijk maar te doen. Het was destijds een hoopvolle eerste stap, maar het was op dat moment al duidelijk dat het voor het PO niet voldoende was. Des te schrijnender is de situatie in het VO waar ook sprake is van een hoge werkdruk maar waar tot nu toe geen cent voor is vrijgemaakt. Toevallig kwamen gisteren de verzuimcijfers van het VO naar buiten, voor leraren was het verzuim van leraren in 2018 ruim een derde hoger dan het landelijk gemiddelde, voor het OOP zelfs nog hoger. Daarnaast stijgen de lerarentekorten in het PO en VO nog steeds.

Het woord is nu aan de Kamer, hopelijk kunnen de Kamerleden de zaak nog enigszins ten goede keren. Misschien kan de minister-president nog eens herinnerd worden aan zijn oproep aan de werkgevers om nu echt zaak te maken van flinke loonstijgingen, wat zou het goed zijn wanneer dit kabinet als werkgever het goede voorbeeld zou geven!