De Kunst van… is een nieuwe jaarlijkse tweedaagse conferentie voor alle kunstprofessionals die lesgeven of amateurkunstenaars begeleiden. Deze eerste editie is het thema Veranderen.

De sector van de actieve cultuurparticipatie verandert. De overheid trekt zich terug of neemt een andere rol aan. Centra voor de kunsten en muziekscholen zoeken naar nieuwe organisatiestructuren en steeds meer kunstdocenten werken als zzp’er. Onderzoek toont voor het eerst in jaren een lichte daling in het aantal Nederlanders dat in de vrije tijd een kunstdiscipline beoefent. Tegelijkertijd ontstaan er nieuwe kansen voor kunstprofessionals, bijvoorbeeld in de grote groep ouderen met vrije tijd. Er is groeiende aandacht voor community arts en voor cultuureducatie in het onderwijs. In lezingen, werksessies en vrije sessies staan de mogelijkheden en kansen voor de kunstprofessional in deze veranderende sector centraal.

Meer info