Voor negen leergebieden werken leraren en schoolleiders het komend jaar in verschillende sessies aan de actualisatie van het curriculum. Elk ontwikkelteam heeft hard gewerkt aan een conceptvisie op het eigen leergebied. Op basis van deze visie zullen de ontwikkelteams in de volgende ontwikkelsessies verder vorm geven aan wat alle leerlingen moeten kennen en kunnen. De ontwikkelteams vragen uw feedback op deze eerste tussenresultaten! U leest de conceptvisies op de website van curriculum.nu.

Uw feedback is belangrijk
De ontwikkelteams hebben consultatievragen geformuleerd. Op de website kunt u direct op een aantal algemene vragen van de teams reageren. De spelregels vindt u hier.

Wilt u het feedbackformulier met alle vragen downloaden? Deze vindt u ook op de website en kunt u vervolgens mailen naar consultatie@curriculum.nu. Reageer voor woensdag 25 april 9.00 uur.

Ga direct naar de vragen van:
Nederlands,
Rekenen & Wiskunde,
Digitale geletterdheid,
Engels / Moderne vreemde talen,
Burgerschap,
Bewegen & Sport,
Kunst & Cultuur,
Mens & Natuur en
Mens & Maatschappij.